ארגון


אבחון

איסוף וניתוח של הנתונים ושל המידע על מנת לייצר תמונה רחבה ומדויקת ככל האפשר של הפרטים הבאים:

 • מבנה
 • תפקידים
 • מנגנוני ניהול
 • חפיפת סמכויות
 • אחריות
 • יכולת ביצוע

תכנית העבודה

על תכנית העבודה להכיל

 • פירוט של המשימות
 • לוחות זמנים לביצוע
 • רשימת גורמים מבצעים
 • רשימת גורמים אחראיים לכל שלב ולכל משימה
 • פירוט עלויות והוצאות נלוות

העבודה

 • פיתוח היכולות: ניהול, ארגון, מנהיגות ועבודת צוות
 • הטמעה: הטמעת השינוי הארגוני באופן מדורג והחלטי

הכלים הארגוניים

 • ניהול שינוי ארגוני
 • פיתוח צוותי העבודה ליעילות מרבית
 • הקניית תחושת שייכות ושותפות בדרך ובחזון של העסק
 • רביזיה ושיח פנים ארגוני
 • הטמעת החזון וניהול האסטרטגיה

אסטרטגיה ארגונית היא תפיסת פעולה מוסכמת ורוחבית הנגזרת מהאסטרטגיה העסקית של הארגון ובאה לשרת אותה. האסטרטגיה הארגונית נגזרת ממטרות הארגון ומחזונו, ותפקידה הוא להגדיר כיצד להתנהל בתוך העסק בכדי לממש את מטרותיו באופן היעיל ביותר, תוך פיתוח של התרבות הארגונית ברוח העסק.

האסטרטגיה הארגונית מכוונת את המבט פנימה, אל הארגון עצמו, אל יכולותיו ועתודותיו, אל המבנה שלו ואל חלוקת התפקידים בו, אל נורמות השגרה ותהליכי הליבה, אל הפוטנציאל שאינו ממומש, אל כישורי הניהול, וכמובן - אל ההון האנושי.

עסק מתפתח חייב להיות קשוב בה בעת גם לחוץ וגם לפנים הארגון, ולמנף את הקשר בין שני אלה, כדי לפתח את היכולות ואת התשתיות הארגוניות שיתמכו באופן יעיל בתהליך הצמיחה וביכולת להיענות לאתגרים ולהזדמנויות שמציע השוק - ולהרוויח מהן.


הפעולות המבוצעות לטובת פיתוח האסטרטגיה הארגונית

הכנת תקציר (בריף)

 • קביעת החזון הארגוני והיעדים הנגזרים ממנו
 • הגדרת הצרכים והמניעים לאסטרטגיה הארגונית בצורה מדויקת. לאמור, פירוט הרקע והסביבה העסקית, הארגונית והתרבותית שיתאימו לחזון, למטרות, וליעדים האיכותיים והכמותיים; והתמודדות עם מתחים פנימיים
 • מיפוי תהליך העבודה, השותפים בו והממשקים ביניהם: היבטי סודיות, לוחות זמנים, רמת שיתופיות בארגון עצמו, וכו'

"המטרה של ארגון היא לאפשר לאנשים רגילים לעשות דברים בלתי-רגילים"


צור קשר